Gdynia Waterfront – Polen

2010 – 2014 Projektering av förfrågningshandling för 2 st byggnader. 13 vånings kontorshus på ca 11 500m² för ett bank företag samt ett 8 vånings hotell på ca 10 000m². Gemensamt garage under byggnaderna som ligger angränsande till havet i Gdynia.