Vision

Vår affärsidé

Varje kund är unik. Därför ser vi till att informationens struktur och omfattning ställs i relation till kundens behov.

Varje anläggning är unik. Därför skall kundens krav och önskemål tillsammans med vår kompetens skapa underlag för rätt teknisk lösning.

Våra mål

När vi pratar om målsättning har vi inte bara fokus på oss själva, utan främst på våra kunder och miljön. Vi vill att alla ska vara vinnare.

Vi verkar för energieffektiva och flexibla system i våra projekt. Vi löser kundens problem genom att söka de enklaste lösningarna. Vi skapar bra inomhusklimat och låg energianvändning till rätt kostnad. Vi levererar tekniska konsulttjänster som medför lönsamhet för kunden. Sist, men inte minst, vill vi upprätthålla en tydlig dialog med kunden, för att säkerställa att vår insats överensstämmer med kundens intentioner.

Vcon-data-it-svartvit

Data/IT

I stort sett hela vår produktion av handlingar utförs med datorstöd. Samtliga producerade handlingar är i enlighet med vårt kvalitetssystem spårbara, genom redovisade filnamn med sökvägar.

CAD

Vi producerar ritningar i AutoCAD med hjälp av applikationen MagiCAD som skapar 3-dimensionella modeller och innehåller även beräkningsmoduler med vilka vi har möjlighet att dimensionera, balansera, ljudberäkna och optimera VVS-systemen.

Övriga dokument

Samtliga dokument såsom brev, tekniska beskrivningar, ritningsförteckningar etc. upprättas i Word. Våra kalkyler utförs i Sektionsdata.
Energiberäkningar utförs i VIP Energy samt i IDA ICE där vi även gör klimatberäkningar.
De flesta av våra övriga beräkningar utförs i Excel.

Kommunikation

Vi finns alltid anträffbara via e-post eller telefon.

Datasäkerhet

Våra dokument och serverprogramvaror säkerhetskopieras
1 gång/dygn. Media för säkerhetskopiering förvaras utanför kontoret. Våra datorsystem har brandvägg och genomsöks dagligen för att undvika datavirus.

Digitalt material arkiveras i två exemplar, varav ett exemplar förvaras utanför kontoret.

Medarbetaren

VCONs viktigaste resurs!

VCON är en trygg och attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetaren främst. Det är viktigt att var och en får känna att man kan vara med och påverka företagets utveckling.

Att anställa personer som passar väl in i företagets struktur är något som vi sätter stor vikt på vid nyrekryteringar.

VCON har sedan starten 1998 haft turen att anställa medarbetare som är ambitiösa och engagerade båda i projekten men även hur företaget utvecklas i stort.

På VCON arbetar vi mycket med att utveckla kompetensen genom interna utbildningar och externa kurser. Förutom att vi skall ha rätt kompetens till dom uppdrag vi åtar oss så sätter vi även stor vikt på att varje medarbetare skall kunna kommunicera rätt i projekt. Begrepp som engagemang och social kompetens är något som kännetecknar VCON.

VCON satsar även mycket på sociala aktiviteter och sammanhållningen är en viktig del för vår utveckling och trivsel.

Vcon-medarbetare-svartvit