Om oss

Om Vcon

Vi är ett väletablerat företag inom VVS, energi och inneklimat som konkurrerar om de flesta typer av uppdrag.

VCON VVS-konsult AB startades 1998. Det har hänt mycket under resans gång, men ända sedan VCON grundades har vi hållit fast vid de värderingar som vi tror på. Det ser vi som en viktig förklaring till att vi befinner oss där vi är idag.

Vår ambition har alltid varit att växa i takt med våra kunders ökade efterfrågan av våra tjänster. Vi expanderar inte för sakens skull, utan för att vårt arbete uppskattas. Att växa i samspel med efterfrågan innebär också att vi aldrig tummar på kvaliteten, vilket är en röd tråd inom allt vi gör.

Vi har under åren skapat långsiktiga relationer med våra kunder som bygger på förtroende. Vi har fått möjligheten att leverera hållbara och kostnadseffektiva tekniska lösningar som genererat bra referenser och nya uppdrag.

Just långsiktigheten är ett nyckelord hos oss. Vi är en stabil samarbetspartner, både nu och i framtiden. En annan styrka är våra medarbetares höga ambition, brinnande engagemang och noggrannhet, som vi vet att våra kunder värdesätter. Att leverera rätt uppgifter, i rätt tid, till våra kunder och medkonsulter under hela projektets gång är självklart för oss.

När vi slutfört ett uppdrag är vårt främsta mål att våra kunder ska bli nöjda och att kvaliteten på våra handlingar ska överensstämma med förväntningarna.

vcon-nicklas-svartvit

Jag är mycket stolt över vad vi lyckats åstadkomma. Till våra kunder vill jag rikta ett stort tack och för förtroendet ni ger oss. Jag vill också tacka personalen, som med sitt engagemang i högsta grad bidrar till VCON:s framgång.

En historisk återblick

När vi ser tillbaka på åren som har gått kan vi konstatera att våra projekt har varit mycket varierande. Alla uppdrag har tagits emot med tacksamhet och engagemang oavsett storlek och komplexitet, vilket har bidragit till VCON:s framgång med nöjda och återkommande kunder.

2021-2022
2021-2022

Under 2021-2022 har projektering för bostäder och logistikhallar fortsatt att öka. Vi har även projekterat kontor, ishallar och hotell.

LÄS MER
2019-2020
2019-2020

Under 2019-2020 har projektering för bostäder och logistikhallar ökat markant. Vi har även projekterat flertal större skolor och kontor.

LÄS MER
2017-2018
2017-2018

Under 2017-2018 har våra besiktningstjänster och energitjänster ökat markant jämfört med tidigare år. Vår prognos för de kommande åren är att dessa tjänster kommer att fortsätta att öka.

LÄS MER
2015-2016
2015-2016
Under dessa år har vi varit delaktiga i flera intressanta projekt utomlands. Samtliga projekt utomlands med projektering av kyla, värme, tappvatten och avlopp, yttre VA, gas, sprinkler och luftinstallationer.
LÄS MER
2013-2014
2013-2014

Under 2013-2014 har var vi delaktiga i många intressanta projekt. Gemensamt för flera projekt har varit fokus på energi och bra miljöval.

LÄS MER
2011-2012
2011-2012

Under åren 2011-2012 så har vi varit delaktiga i flera intressanta projekt.

LÄS MER
2009-2010
2009-2010
Lågkonjunkturen infann sig under denna period i byggbranschen till följd av finanskrisen. Vi klarade denna period mycket bra tack vare en bred kundkrets. Projekten var många och varierande.
LÄS MER
2007-2008
2007-2008

Under dessa år utökade vi till 13 medarbetare med uppdrag inom projektering, besiktning och kontroll. Ett flertal butiker projekterades under dessa år

LÄS MER
2005-2006
2005-2006

Under dessa år projekterades det ett flertal hotell såsom nybyggnation av Avalon Hotell och St Jörgen Hotell och Spa samt ombyggnad av Hotell 11.

LÄS MER
2003-2004
2003-2004

Efter att åter växt ur lokalerna gick flyttlasset nu till Flöjelbergsgatan 7B i Mölndal där vi sitter idag. Vårt verksamhetssystem kvalitets- och miljöcertifierades enligt ISO 9001 och ISO 14001.

LÄS MER
2000-2002
2000-2002

Vi utökade personalstyrkan till 8 medarbetare och flyttade kontoret till Datavägen i Sisjön. Stolta referensprojekt från dessa år var, nybyggnation och ombyggnation av äldreboendet Ängårdshemmet, nybyggnation kontor Volvo Arendal ARHK, färjeterminalen Kapellskär i Stockholm, Åby upplevelsebad och krockhall för Autoliv. Under dessa år inleddes även samarbete med Säröhus hotell och konferens med löpande uppdrag såsom utredning, projektering och besiktningar.

LÄS MER
1998-1999
1998-1999

VCON VVS-konsult AB startades i november 1998 av Nicklas Andersson och Åke Höglund. Vi flyttade in i lokaler på Klangfärgsgatan i Västra Frölunda och våra första 2 medarbetare anställdes under våren och sommaren 1999. VCON fick en rivstart med flera intressanta projekt. Under första verksamhetsåret registrerades hela 131 uppdrag.

En historisk återblick

2021-2022

Under 2021-2022 har projektering för bostäder och logistikhallar fortsatt att öka. Vi har även projekterat kontor, ishallar och hotell.

Bland bostäder kan vi nämna tre nyproduktioner, Lindholmshamnen, Östra Kålltorp och Högsbo Höjd.

Ishallarna som projekterat är Frölunda Borg och Härryda Ishall.
Panorama Hotell kommer få en rejäl uppfräschning där vi tagit fram handlingar.

Två väldigt fina referenskontor har projekterats i Mölndal. Hedins huvudkontor och projekt Mimo, mitt i Mölndal.

När det gäller logistikhallar har vi projekterat ett 10-tal på en totalyta av ca 400000m². Fascinerande projekt med snabba produktionstidsplaner och starkt miljötänkande.

Våra tjänster inom entreprenadbesiktning fortsätter stärkas. Karlatornet är ett viktigt prestigeuppdrag under 2022 och kommer fortsätta en bit in på 2024.

En historisk återblick

2019-2020

Under 2019-2020 har projektering för bostäder och logistikhallar ökat markant. Vi har även projekterat flertal större skolor och kontor.

Bland bostäder kan vi nämna två nyproduktioner, Selma Lagerlöfs Torg med 282st lägenheter och 56st ÄBO-lgh på Hisingen, Kv Valand 7 med 52st lägenheter i centrala Kungsbacka.

När det gäller logistikhallar så byggs det som aldrig förr i Sverige. Dessa år har bjudit på många fina projekt där vi kan nämna Design Online i Kalmar (9500m²), Hisingens logistikpark (35000m²) och Dollarstore i Örebro (55000m²).

Bland skolor vill vi lyfta fram Torslanda skolan där fokus låg på vatten och lek, ”världens bästa skola när det regnar”.

För kontor vill vi framförallt nämna ny- och ombyggnad av Kämpegatan med exklusiva kontor i Gullbergsvass, Swedbanks kontor på Östra Hamngatan och Pann- och grannhuset i Krokslätts fabriker. 

Ett av våra större projekt under dessa år var nyproduktion av Opaltorget centrum som fått ett helt nytt attraktivt utseende med kontor, matbutik, vårdcentral m.m.

Stor utmaning under 2020 var att hantera Pandemin med distansarbeten och digitala möte. Omställningen var omedelbar och har fungerat förhållandevis bra, dock är längtan stor att återgå till fysiska möten.

En historisk återblick

2017-2018

Under 2017-2018 har våra besiktningstjänster och energitjänster ökat markant jämfört med tidigare år. Vår prognos för de kommande åren är att dessa tjänster kommer att fortsätta öka.

Projekteringsuppdragen har varit varierande både vad gäller typ av projekt men också vad gäller variationen på kunder.

Bland bostäder kan vi nämna Alriks Torg, Flatås Park, Nya Särö, Lefflers Park, Marmorlyckan och Kv. Makrillen.

Bland skolprojekt vill vi lyfta fram Bläseboskolan, Björkåsskolan, Slottsbergsskolan, Korsklevegatans FSK och Toleredsskolan gemensamt för alla skolor är VAV och fokus på låg energiförbrukning.

När det gäller förskolor så har det skett en stor förändring i Göteborg Stad där man mer och mer frångår VAV, variabla luftflöden till förmån för CAV. VCON har haft en central roll i utvecklingen av en konceptförskola som kommer att vara referensprojekt vid framtida projektering av förskolor i Göteborg.

Bland ombyggnadsprojekt kan vi nämna Gamlestadsvägen 18, kontor för Volvo, 1000 kontorsarbetsplatser, Första Majgatan innehållande Östra Göteborgs Stadsdelsförvaltning och Kungsbacka Stadshus.

Ett annat spännande projekt som upptagit stora resurser har varit om- och tillbyggnad av lokaler för APL Assets Malmö. Projektet innehåller bl.a. stora renrum.

Ny typ av projekt är större logistikhallar med kontor där vi är involverade med allt från projektering i tidiga skeden till att vara kunden behjälplig vid upphandling av entreprenörer.

En historisk återblick

2015-2016

Under dessa år har vi varit delaktiga i flera intressanta projekt utomlands:
– Strand East, London, UK, projektering av 3st kontorsbyggnader på ca 30 500m² kontor/affärer och restauranger, 1 garageplan under mark på en tomtyta av 10 000m².
– Business Garden Vilnius, Litauen, projektering av ”Phase 1” för 4st kontorsbyggnader på ca 50 000m² med garage under mark på en tomtyta av ca 60 000m².
– Business Garden Poznan II, Polen, projektering av 6st kontorsbyggnader på ca 45 000m² med garage under mark på en tomtyta av ca 30 000m².

Samtliga projekt utomlands med projektering av kyla, värme, tappvatten och avlopp, yttre VA, gas, sprinkler och luftinstallationer.

Glasiären på Hisingen, 12 700m² kontor, gym m.m, ett gediget projekt på hemmaplan som vi är stolta att lyfta fram.

Flera stora skolprojekt har projekterats för Göteborg Stad med bl. a. ombyggnad av Sannaskolan, Johannebergsskolan och Hvitfeldska Gymnasiet.
Ombyggnad av av Långedragsskolan är påbörjats och är ett projekt som pågår och fortsätter under 2016.

I Härryda kommun har ett flertal projekt utförts där bl.a. nybyggnad av Backaskolan för 350 elever är ett av våra projekt att nämna.

Ett annat spännande och lite udda projekteringsuppdrag som vi genomfört under våren 2016 är Europas nordligaste helikopterskidåkningshotell, Niehku Mountain Villa i Riksgränsen som börjar byggas under sommaren 2016.
Byggnaden kommer bli integrerad med den gamla muren från Malmbanans lokstall som byggdes år 1902.

Ett flertal bostadsprojekt har också projekterats bl.a.:
– Putsegården, 2 hus med totalt 44st lgh.
– Kv Trasten i Borås med 17st exklusiva lgh.
– Tölö Gårdar i Kungsbacka med 79st lgh varav 11st kedjehus.

Vi har även under dessa år utvecklat en besiktningsgrupp inom företaget som
med stor framgång utfört alla typer av entreprenadbesiktningar inom
Rör-, Luft-, Styr & Övervakningsinstallationer.

Bra miljöval och fokus på energi är fortsatt gemensamt för många av våra projekt
under dessa år.
Vår ambition är att varje genomfört uppdrag skall ge anledning till rekommendationer.

Vi ser ljust på framtiden och har förhoppning att växa i takt med våra kunders ökade efterfrågan av våra tjänster, i juni 2016 utökade vi personalstyrkan till 20st anställda.

En historisk återblick

2013-2014

Under 2013-2014 var vi delaktiga i många intressanta projekt. Gemensamt för flera projekt har varit fokus på energi och bra miljöval.

Ett flertal stora lägenhetsprojekt såsom Nordåsgatan, Mathildeberg, Kvillebäcken K1-K2 i Göteborg har projekterats.

Flera skolprojekt för Göteborg Stad med fokus på energismarta system såsom Aprilgatan förskola, Landerigatan förskola, Wieselgrensgatans förskola, Västerhedsskolan och Bergsgårdsskola. Vi har även projekterat Göteborgs Stads första 0-energi förskola, Transistorgatan som stod färdig till skolstart 2013.

Bland kommersiella projekt vill vi nämna John Scott, Aveny 15 och Kyrkogatan samt AMG-center för Hedin Bil. Projekteringen av AMG resulterade i två nya projekteringsuppdrag för Hedin Bil, nyproduktion bilutställning och verkstäder i Helsingborg och senare i Jönköping.

Under våren 2013 har projektering av kontor och bostäder i Marupe, Business Garden Riga (nyb 150000m²) sysselsatt flera ingenjörer. Andra utlandsprojekt som projekterades var nyproduktion av kontor/butiker i Magdalenas Nami i Riga, ca 5500m² samt i Bukarest, ca 97000m². Vår roll har varit och är att stötta byggherren i valet av tekniska system, framtagning av system/förfrågningshandlingar, teknisk support under bygghandlingsskedet/utförandet samt uppföljning.

Vi har även hunnit med att utveckla ett eget verktyg för att på ett effektivt sätt kunna sänka våra kunders energiförbrukning.

2013 skrev vi avtal med Göteborg Stad avseende entreprenadbesiktning. Avtalet har genererat flera besiktningsuppdrag.

En historisk återblick

2011-2012

Under åren 2011-2012 har vi varit delaktiga i flera intressanta projekt. Vi har projekterat samtliga VVS-system för projekt Taubeskolan (nyb. 5000m²), Bjurslätts Äldreboende (nyb. 10000 m²) och Pagoden, kontor (omb. 12000m²), Göteborgs Stadsbibliotek, (omb. 10 000m², tillbygg. 3700 m²), kontor Gdynia, Polen (nyb. 11500m²), hotell i Gdynia, Polen (nyb. 10000m²). Vi har även medverkat i förstudien och framtagning av systemhandling av kontor och bostäder i Marupe, Riga (nyb. 150 000m²).

Åren 2011-2012 har varit väldigt gynnsamma där vi kunnat växa på ett planerat sätt med fokus på kompetens och kvalitet.

För Göteborg Energi har vi haft löpande projekt under alla år i form av Morgondagens fjärrvärme och Avkylningsprojektet samt projektledning och besiktning.

En historisk återblick

2009-2010

Lågkonjunkturen infann sig under denna period i byggbranschen till följd av finanskrisen. Vi klarade denna period mycket bra tack vare en bred kundkrets. Projekten var många och varierande.

Mängden utlandsprojekt ökade under denna period. VCON fick i uppdrag att projektera ett kontor och hotell i Gdynia (ca 15 000 m²) och 2 kontor (ca 12000 m²) i Szczecin. Granskning och kontroll av kontor i Warszawa (120 000 m²) och hotell i Sopot (18000 m²).

En del skolor projekterades såsom Jättestensskolan (5000 m²), Hagenskolan och Hallenskolan.

För Göteborg Energi har vi haft löpande projekt i form av Morgondagens fjärrvärme och Avkylningsprojektet.

En av våra nya kunder under denna period har varit Tjörns Kommun där vi genomfört flera projekterings- och besiktningsuppdrag, i främst skolor.

En historisk återblick

2007-2008

Under dessa år utökade vi till 13 medarbetare med uppdrag inom projektering, besiktning och kontroll. Ett flertal butiker projekterades under dessa år. Exempel var nybyggnation av Media Markt i Stockholm, Coop i Kungsbacka och ombyggnation av biografen Down Town till butiker för Åhlens mfl. Vi har även projekterat skolor för Göteborg Stad såsom Nya Lundenskolan, Internationella skolan i Gårdsten och Älvegårdsskolan.

Ramprojektering av Myndigheternas Hus i Uddevalla och projektering av ombyggnation Svaleboskogen Äldreboende.

En historisk återblick

2005-2006

Under dessa år projekterades det ett flertal hotell såsom nybyggnation av Avalon Hotell och St Jörgen Hotell och Spa samt ombyggnad av Hotell 11. Ombyggnad av Gamlestadens Fabriker och Securitas lokaler i Göteborg upptog även stor del av vår tid.

En historisk återblick

2003-2004

Efter att åter växt ur lokalerna gick flyttlasset nu till Flöjelbergsgatan 7B i Mölndal där vi sitter idag. Vårt verksamhetssystem kvalitets- och miljöcertifierades enligt ISO 9001 och ISO 14001. Under dessa år projekterade vi många butiker såsom Nordby Shoppingcenter i Strömstad, Gulinshuset i Sisjön, Team Sportia i Nordstan, Stenalyckan i Halmstad och KIA Bilhandel i Sisjön.

Utöver projektering av butiker vill vi även nämna nybyggnation av Björlandaskolan i Göteborg samt om- och tillbyggnad av Birkaterminalen och Livgardet stallar och konferensanläggning i Stockholm.

En historisk återblick

2000-2002

Vi utökade personalstyrkan till 8 medarbetare och flyttade kontoret till Datavägen i Sisjön. Stolta referensprojekt från dessa år var nybyggnation och ombyggnation av äldreboendet Ängårdshemmet, nybyggnation kontor Volvo Arendal ARHK, färjeterminalen Kapellskär i Stockholm, Åby upplevelsebad och krockhall för Autoliv. Under dessa år inleddes även samarbete med Säröhus hotell och konferens med löpande uppdrag såsom utredning, projektering och besiktningar.