Business Garden – Riga, Lettland

2011 – 2015 Teknisk support/systemhandling/granskning åt byggherren för landområdet som skall bebyggas beläget i utkanten av Riga stad mellan city och Riga flygplats. Kontorsyta på ca 50 000 m² kontor i etapp ett och två, varav 25 000 m² i första etappen. Ca 670 lägenheter, ca 50 000 m² lägenhetsyta i tre etapper varav 215 lgh och 16 000 m² i första etappen. Byggstart planeras till hösten 2013.