Timpuri Noi Square – Bukarest, Rumänien

2012 -2015 – Teknisk support åt byggherren för ett kontors och bostadsparksprojekt på total tomtyta av 53 600m² där första fasen består av ca 95 000m² kontor och ca 2000m² affärer. Ett av kontorshusen är ca 110m högt. Projektering av installationer påbörjad under hösten 2012. Byggstart planeras under våren 2014.