starttext
VCON – när det gäller inneklimat och energi

Vi hjälper dig som kund genom hela projektet, från idé till färdig produkt. Vi verkar för energieffektiva och flexibla system i projekt och vill lösa kundens problem genom att söka de enklaste lösningarna. Vi skapar bra inomhusklimat och låg energiförbrukning till rätt kostnad och levererar tekniska konsulttjänster som medför lönsamhet för kunden.

VCON har varit med och tagit fram VVS- och Styrhandlingar för ett grupp- och serviceboende i Kolla Parkstad Kv 6, […]

Behovet av logistikanläggningar har ökat markant senaste åren i landet. Vår beställare Logistic Contractor har under många år utvecklat en […]

För att säkerställa våra medarbetare, kunder och leverantörers hälsa samt att minska smittspridning av Covid-19 vill vi informera om att […]