starttext
VCON – när det gäller inneklimat och energi

Vi hjälper dig som kund genom hela projektet, från idé till färdig produkt. Vi verkar för energieffektiva och flexibla system i projekt och vill lösa kundens problem genom att söka de enklaste lösningarna. Vi skapar bra inomhusklimat och låg energiförbrukning till rätt kostnad och levererar tekniska konsulttjänster som medför lönsamhet för kunden.

Kvarteret Bronsen i Gullbergsvass förvandlas till ett attraktivt kontorsområde där de gamla industrikvarteren från början på 1900-talet förvandlas till moderna […]

VCON har tillsammans med bla Tyréns tagit fram ett förfrågningsunderlag för Fagerhultsskolan i Hindås för Härryda kommun. Skolan består av […]

Makrillens bostäder är planerade i kvartersform med olika byggnadshöjder för ett levande uttryck. Husen varierar både i höjd, färgsättning och […]