CAD-Samordning

CAD-samordning

CAD som rit- & projekteringsverktyg används i alla projekt, dock inte enbart med tanke på byggproduktionen

Eftermarknaden glöms ofta bort, trots att en stor mängd av den införda informationen med fördel kan nyttjas i förvaltningsskedet.

Med rätt styrning under projekteringsfasen, krävs mycket små åtgärder för att i relationsfasen kunna presentera en handling som kan användas i förvaltningsarbetet.

Vi åtar oss uppdrag som CAD-samordnare i byggprojekt.

Handsome man sitting in front of computer using software programme CAD

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!