Nordic Nest, Kalmar

Bild: ©Logistic Contractor

2018/2021 – Logistikanläggning med kontor och utställningshall för e-handelsföretaget Nordic Nest i Kalmar. Företaget har ca 100 anställda och säljer designartiklar till ca 70 länder. Anläggningen är dimensionerad för att klara Black-Friday och julhandeln med då ca 150 arbetande personer. Utbyggnad i 2st ytterligare etapper har utförts, total yta på ca 32000m².

VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.