Energianalys

Energianalys

Vi jobbar för att optimera energiförbrukning åt våra kunder.

För att optimera energiförbrukning i kundens fastigheter, tillgodose kundens klimatkrav och för att kunna projektera och dimensionera optimala tekniska system krävs klimatsimuleringar, energiberäkningar och energianalyser.

Vinterfall, sommarfall, vädersträck, taklutning, interna värmelaster, transmission, köldbryggor, u-värden, drifttider etc är bara några av många faktorer att ta hänsyn till för att få en helhet över inneklimatet över hela året.

Vi använder oss av väl etablerade simulerings- och beräkningsprogram och har mångårig erfarenhet och specialistkompetens för att utföra klimatsimuleringar, energiberäkningar och energianalyser.

vcon-energianalys-svvit

Vill du veta mer?

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!