Hisingen Logistikpark

Hisingens logistik är en är en del i en av nordens största logistikanläggningar. Etapp två omfattar totalt ca 35 000m² och inrymmer utöver lager även butik och kontor.

VCON VVS-konsult har projekterat luftbehandlingsinstallationer åt COVE i Göteborg.