Bjurslätts äldreboende

Nybyggnad av äldreboende för Göteborgs Stad i fyra våningsplan med 100 lägenheter, tillagningskök och personalutrymmen. Byggnaden är utformad som ett lågenergihus vilket innebär fokus på låg energianvändning för såväl klimatskal som samtliga anläggningsdelar.
VCON har projekterat samtliga VVS- och styrinstallationer samt sprinkleranläggning.