Änggårdsbacken

Änggårdsbackens äldreboende, som 1902 uppfördes vid Per Dubbsgatan i Göteborg, har genomgått en omfattande totalrenovering. Den befintliga huvudbyggnaden med en bruttoyta av c:a 6000 kvm har kompletterats med en tillbyggnad av c:a 650 kvm. Dessutom har två nya bostadsflyglar, med en total bruttoyta av 7500 kvm, byggts utmed backen bakom huvudbyggnaden.
VCON har projekterat samtliga VVS-system.

Bläddra bland våra projekt