SKL Konceptförskolor

Tillsammans med Peab och Liljewall har Vcon varit med och tagit fram olika förskolekoncept i trä. För dessa har Peab tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna.

Konceptförskolorna i varierande storlek kan kopplas ihop på olika sätt för att anpassas till olika förutsättningar, tomter och infrastruktur.

Vi på Vcon gratulerar Peab till ramavtalet och är stolta över att ha varit med och projekterat vent-, rör- och styrinstallationerna för de olika koncepten.