Putsegården

2015 – Nybyggnad av bostadsrätter i Göteborg, 2 st hus med totalt 44 lägenheter. Arkitektoniskt har huset en speciell och intressant design där det är viktigt att den gamla och den nya delen skapar en sammanhängande byggnadsenhet men att de äldre byggnaderna är tydligt läsbara från en annan tid.

De äldre husen återställs till 1940-talets utseende. Den nya byggnadens speciella form blir ett intressant fondmotiv i gaturummet mot Inägogatan.
VCON har projekterat rör och ventilationsinstallationer.

Läs mer om Putsegården här.

Artiklar om Putsegården:
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3

Bläddra bland våra projekt