Magdelenas Nami, Riga, Lettland

2013- Teknisk support samt projektering av förfrågningsunderlag åt byggherren för 6 våningars kontorhus och i Riga, Lettland.
Kontorsyta ca 5500 m².

Publicerades 2015-06-23