Business Garden Bucharest, Rumänien

2014 – Projektering av förfrågningshandling för 3 st kontorsbyggnader på en total tomtyta av 20 075m² med ca 90 000m² kontor i 11 våningar med 3 garageplan under mark.

VCON har projektering av kyla, värme, tappvatten och avlopp, yttre VA, gas, sprinkler och luftinstallationer. Byggstart planeras under 2015/2016.