Kv Trasten, Borås

2016 – VCON har projekterat ventilationshandlingar och vår medverkan sträcker sig från tidigt systemskede till Bygghandling. Ventilationssystemen var av typen till- och frånluftssystem med värmeväxling via plattväxlare för 17st exklusiva lägenheter.

Publicerades 2016-05-03