Skolor

I Västra Frölunda skall nybyggnad av Förskolan Gitarrgatan 5 snart starta upp. VCON har varit med och tagit fram ramhandling för rör-, vent- styr- och yttre VA-installationer. Förskolan skall stå klar under 2025 och kommer inrymma 8st avdelningar samt tillagningskök.Generalkonsult Totius konsulter AB, arkitekt och illustrationsbild PE Teknik & Arkitektur Förskolan Gitarrgatan 5, Västra Frölunda Publicerades …

Förskolan Gitarrgatan 5 Läs mer »

Under hösten 2021 välkomnas Hindås elever till nybyggda Fagerhultsskolan. VCON har utfört ramprojektering av rör-, vent- och styrinstallationer åt Härryda kommun samt utfört besiktning av rörinstallationer. Publicerades 2021-06-11

VCON har projekterat nytt ventilationssystem för Johannebergsskolan i Göteborg för Lokalförvaltningen i två etapper. Hus A (2014, etapp I): Totalt 5 st plan med en totalyta på ca 4500m².Hus B (2015, etapp II): Ombyggnad av ventilation i storkök/matsalsbyggnad.Hus C (2015, etapp II): Nytt ventilationssystem för läroslar m.m.Hus D (2015, etapp II): Nytt ventilationssystem för gymnastikbyggnad.

Föregående Nästa 2015-2017 – Härryda Kommun har byggt ny skola i Landvetter, Backaskolan, och VCON har varit med och tagit fram ramhandling för vent, rör och styrinstallationer samt utfört besiktningar vid färdigställandet. Skolan är en F-3 skola för 350 elever och på 4300 m2 som öppnar höstterminen 2017. Skolan inrymmer lärosalar, administration, gymnastiksal, storkök och matsal.

Ombyggnad av ventilationssystem för Hvitfeldska Gymnasium, Södra byggnaden, bestående av 4 plan där befintligt självdrag/FTX rivs och 6st nya FTX installeras.VAV-system installeras i samtliga skolsalar, grupprum etc. Byggnaden berörs av bevarandekrav vilket ställer krav på utformning och utseende. Ombyggnad ska ske i två etapper under sommar 2016 och sommar 2017.

2017 – VCON har projekterat VVS- och Styrinstallationer i förskolan. Förskolan är den första konceptförskolan som upprättas i Göteborg och består av 8 förskoleavdelningar, storkök, gemensamma utrymmen och administrationsytor. Förskolan är projektanpassad från Konceptförskolan som du kan läsa mer om under nyheter.

VCON har projekterat ramhandling för VVS- och Styrinstallationer för nybyggnad av Slottsbergsskolan i Västra Frölunda tillsammans med generalkonsult D OFFICE. Slottsbergsskolan är en F-6 skola med tillhörande matsal, tillagningskök och idrottshall.

VCON har projekterat vent-, rör- och styrinstallationer på Korsklevegatans förskola åt Lokalförvaltningen, SDN Västra Hisingen. 5 avdelningar i två plan med tillagningskök för 120 på en tomt av 3700m².

Tillsammans med Peab och Liljewall har Vcon varit med och tagit fram olika förskolekoncept i trä. För dessa har Peab tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna. Konceptförskolorna i varierande storlek kan kopplas ihop på olika sätt för att anpassas till olika förutsättningar, tomter …

SKL Konceptförskolor Läs mer »

Föregående Nästa VCON har tillsammans med bla Tyréns tagit fram ett förfrågningsunderlag för Fagerhultsskolan i Hindås för Härryda kommun. Skolan består av tre flyglar med en samlande mittkärna som bildar skolans nav. Tre flyglar bildar tydliga utvändiga rum med välkomnande entrétorg mot öster, inlastning mot väster och skolgård mot söder. Fasaden är består av cederträ. …

Fagerhultsskolan Läs mer »