Jolen

2017 – Nybyggnad av huvudkontor för Erlandsson Bygg.
Kontorsbyggnaden ligger belägen  i Jolenområdet, Mölndal.
Kontor i 3 plan på ca 3300m².

VCON har projekterat samtliga VVS- & styrinstallationer.
Fastigheten ägs sedan 2018 av KAB Fastigheter.