Flatås park

2018 – Nybyggnad av hyreslägenheter i Göteborg. Flatås Park byggs i 3 etapper av Robert Dicksons stiftelse. Etapp 1 består av 3 stycken lamellhus med 69 lägenheter som står klart vår/sommar 2018. Kommande etapper består av 3 stycken punkthus med 72 lägenheter och 4 stycken loftgångshus med totalt 48 lägenheter. VCON är delaktiga i projekteringen av luftbehandlingsinstallationer i samtliga tre etapper.