Dagab, Jönköping

Bild: ©Logistic Contractor

2017 – Logistikanläggning för Dagab Inköp & Logistik AB, som ingår i Axfood-koncernen på ca 12000m² varav ca 950m² kontor. Anläggningen användas huvudsakligen som kyllager för matvaror.

VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.