Vårdanläggningar

Änggårdsbackens äldreboende, som 1902 uppfördes vid Per Dubbsgatan i Göteborg, har genomgått en omfattande totalrenovering. Den befintliga huvudbyggnaden med en bruttoyta av c:a 6000 kvm har kompletterats med en tillbyggnad av c:a 650 kvm. Dessutom har två nya bostadsflyglar, med en total bruttoyta av 7500 kvm, byggts utmed backen bakom huvudbyggnaden.VCON har projekterat samtliga VVS-system.

Föregående Nästa Nybyggnad av äldreboende för Göteborgs Stad i fyra våningsplan med 100 lägenheter, tillagningskök och personalutrymmen. Byggnaden är utformad som ett lågenergihus vilket innebär fokus på låg energianvändning för såväl klimatskal som samtliga anläggningsdelar.VCON har projekterat samtliga VVS- och styrinstallationer samt sprinkleranläggning.

Föregående Nästa VCON har varit med och tagit fram VVS- och Styrhandlingar för ett grupp- och serviceboende i Kolla Parkstad Kv 6, Kungsbacka, för Aranäs Fastigheter. På fastigheten har Kaka Arkitekter ritat två byggnader med 14 lägenheter som omgärdar en skyddad innergård.