SKL Konceptförskolor

Tillsammans med Peab och Liljewall har Vcon varit med och tagit fram olika förskolekoncept i trä. För dessa har Peab […]

Fagerhultsskolan

VCON har tillsammans med bla Tyréns tagit fram ett förfrågningsunderlag för Fagerhultsskolan i Hindås för Härryda kommun. Skolan består av […]