AMG Center

Om- och tillbyggnad av AMG Center. Lokaler med bilutställning, kontor, serviceverkstad, tvätthall och lager. Total lokalyta på ca 6000m². Byggnaden är beläget i Sisjön, Göteborg.
VCON har projekterat luft- och styrinstallationer.