Kvalitet och miljö

Vårt verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001/14001. Utifrån detta verksamhetssystem upprättar vi i uppdragen en projektanpassad kvalitets- och miljöplan.

Verksamhetsmanual
A Policys, mål filosofi och affärsidé
B Ledning och processhantering
C Dokumenthantering
D Inköp
E Personal
F Administration och ekonomi
G Anbud
H Beställning
I Försäljning
J Genomföra uppdrag

Projektanpassad Kvalitets- och Miljöplan
PROJEKTSPECIFIKA DOKUMENT
– Uppdragsanmälan
– Projektspecifika dokument
– Ansvarsfördelning i uppdrag
– Startuppmöte
– Slutmöte

Checklistor
– Dimensionerande förutsättningar
– Arbetsmiljö
– (V50) Tappvatten
– (V51) Dagvatten
– (V53) Avlopp
– (V54) Sprinkler
– (V55) Kyla
– (V56) Värme
– (V57) Luftbehandling
– (V81) Styr & övervakning
– Brand
– El
– Bygg
– Kalkyl
– Handlingar
– Projektsammanställning
– Injustering
– Entreprenadbesiktning
– Kontrolluppdrag
– OVK
– CE-märkning
– Energiutredning
– Driftoptimering
– Drift- och underhåll
– Utbildning
– Byggherrens kvalitets- och miljöplaner
– Beställarens kvalitets- och miljöplaner
– Totalentreprenörens kvalitets- och miljöplaner