CAD-samordning

CAD som rit- och projekteringsverktyg används i de flesta projekt enbart med tanke på byggproduktionen. Eftermarknaden glöms ofta bort, trots att en stor mängd av den införda informationen med fördel kan nyttjas i förvaltningsskedet.

Med rätt styrning under projekteringsfasen, krävs mycket små åtgärder för att i relationsfasen kunna presentera en handling som kan användas i förvaltningsarbetet.
Vi åtar oss uppdrag som CAD-samordnare i byggprojekt.