Sjöfartsmuseet

Installation av mekanisk ventilation har utförts efter att museet tidigare haft självdragsventilation. Ombyggnad av utställning har också utförts i museet för att förnya och modernisera lokalerna.
VCON har projekterat vent- och värmeinstallationer.

Publicerades 2015-06-26