Projektering

Alla våra tjänster utgår från vår huvudprocess som är projektering. Våra kunder är idag väl medvetna om vikten av att låta oss medverka tidigt i program- och utredningsskedet med att ta fram de tekniska förutsättningarna, såsom teknisk försörjning, utrymmesplanering, systemval, energimål och klimatkrav. Vi projekterar installationssystem för Ventilation, Värme, VA, Kyla, Sprinkler och Styr.

All projektering vi utför skapas i tredimensionella och objektorienterade modeller, i vilka vi dimensionerar, balanserar, ljudberäknar och optimerar VVS-systemen.

Vi har haft en policy redan från företagets start att använda de senaste projekteringsverktygen, vilket har medfört att vi ligger i framkant när det gäller 3D-projektering och klimatsimuleringar.

Detta resulterar i att slutkunden sparar både tid och pengar, då beräkningar och ritningar stämmer överens med verkligheten.

Vi har stor erfarenhet av att kalkylera entreprenadsumman i de olika projekteringsskedena och besitter därmed en betydelsefull kostnadsmedvetenhet. Vi anlitas både av entreprenörer och slutkunder till kalkyluppdrag.

VCON har även stor erfarenhet från flera miljöprojekt som har och ska certifieras enligt Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och Green Building.

Vi har utvecklat en gedigen kunskapsbank som dokumenterats i projektanpassade checklistor, som samtliga medarbetare är väl förtrogna med. Detta har resulterat i effektiv projektering, hög kvalitet och god kommunikation både internt och externt.

Program- och utredningsskedet
– Identifiering av beställarkrav
– Utredningar
– Kalkyler

Systemhandlingsskedet
– Systemval
– Utrymmesplanering
– Teknisk försörjning
– Klimatsimulering
– Kalkyler

Bygghandlingsskedet
– Projektering med IT-stöd
– Samordning installationer/byggnad
– Kalkyler

Produktionsskedet
– Anbudsutvärdering
– Kontrollarbete
– Entreprenadbesiktningar
– CE-märkning
– OVK-besiktningar
– Kvalitetsansvar, enl. PBL

Förvaltningsskedet
– Systemunika drift- och underhållsinstruktioner
– Utbildning av driftpersonal i VVS-, energi- och styrteknik
– Energistudier
– Driftoptimering
– OVK-besiktningar
– Digital arkivering av relationshandlingar