Bring, Helsingborg

2018 – Logistikanläggning (frys) på ca 11000m² för Bring Frigo i Helsingborg för lagring och vidare transporter av livsmedel i Norden.

VCON har projekterat VVS- och styrinstallationer åt beställaren Logistic Contractor.
(bild: ©Logistic Contractor)

Publicerades 2019-08-30