Besiktningar

Entreprenadbesiktning utförs för att kontrollera att beställaren har erhållit den anläggning som beställaren har köpt.
Vi utför entreprenadbesiktningar för rörinstallationer, luftbehandlingssystem och styr- och övervakningssystem.

Kontroll
Kontrollantens roll är att som oberoende sakkunnig säkerställa en entreprenad genom granskning av projekterat material samt genom uppföljning av arbeten på byggarbetsplats.
Vi åtar oss kontrolluppdrag av rörinstallationer, luftbehandlingssystem och styr- och övervakningssystem.

CE-märkning
Samtliga maskiner skall CE-märkas för att uppfylla EU:s krav på säkerhet, hälsa och miljö, samt att föreskriven kontrollprocedur följts. Detta gäller även maskiner som byggs samman på arbetsplats med CE-märkta komponenter.
Vi åtar oss att som befullmäktigad representant för tillverkaren utföra riskbedömning, dokumentstyrning och CE-märkning enligt EU-direktiven av installationssystem som utgör sammansatta maskiner.