Kalkyler

Kostnadskalkyler är aktuella vid ett flertal skeden i byggprocessen.

Vi åtar oss att utföra följande kalkyler:
– Initiala kostnadsbedömningar
– Budgetkalkyler
– Systemhandlingskalkyler
– Entreprenadkalkyler
– Kostnadsuppföljningar