starttext
VCON – knowledge about indoor-climate and energy

We help our clients throughout the entire project, from concept to finished product. We work for energy-efficient and flexible systems in the project and aim to solve our customers´ problems by finding the simplest solutions. We create a good indoor climate with low energy consumption to the right cost and delivers technical consulting services with good profitability for the customers´.

Behovet av logistikanläggningar har ökat markant senaste åren i landet. Vår beställare Logistic Contractor har under många år utvecklat en […]

För att säkerställa våra medarbetare, kunder och leverantörers hälsa samt att minska smittspridning av Covid-19 vill vi informera om att […]

Nybyggnad av 41 lägenheter i ett konceptboende vid Axel Dahlströms Torg. Familjebostäder bygger tillsammans med föreningen Boihop ett hus för […]