Villa Långedrag

Nybyggnad av villa i Långedrag, 650 m² fördelat på 3 plan innefattande bostadsutrymme, SPA och teknikutrymmen.
Huset ventileras med till- och frånluft med roterande återvinning.
Huset värms med golvvärme via bergvärme, borrhålen nyttjas för frikyla via ventilation och för vinkällare. Bergvärmeanläggningen producerar även värme för 1 st utomhuspool.
Lokalt omhändertagande av dagvatten via fördröjningsmagasin.
SPA-avdelningen är försedd med avfuktningsaggregat komplett med återvinning för förvärmning av vattnet till 1 st inomhuspool.

VCON har projekterat VVS-installationer där utmaningen var att källarvåningen, med bland annat SPA och teknikutrymmen, och större delen av dag-/spillvattenledningar ligger under extremvattennivå.

Villa Långedrag

Publicerades 2015-06-22