Utredning

För att fatta rätt beslut krävs genomarbetade beslutsunderlag.

Vi utför objektiva kundanpassade utredningar där aspekter som kvalitet, miljö, investeringskostnad, livscykelkostnad etc. vägs in helt enligt kundens intentioner.

Ex. på vanligt förekommande utredningar:

– Utredningar vid investeringsbeslut
– Utredningar ang. energianvändning
– Utredningar av ansvarsfrågor
– Utredningar av tilläggskostnader i entreprenader
– Anbudsutvärdering
– Felsökning i tekniska system, med åtgärdsförslag