Miljösamordning enligt Miljöbyggnad

Allt högre krav på energianvändning samt hållbart byggande ställs på dagens byggnader. Många fastighetsägare väljer att sikta högre än vad myndighetskraven innebär. Där myndighetskraven upphör tar de olika miljöcertifieringssystemen vid såsom Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Green Building m.m. Med hjälp av dessa system skapar vi byggnader för framtiden som är miljömässigt hållbara utan att göra avkall på kvaliteten.
VCON har kunskaper och erfarenheter inom dessa certifieringssystem och verkar för att tillsammans med beställare hitta rätt lösningar i en tidvis snårig process.

VCON är medlem i Swedish Green Building Council (SGBC) som är en ideell förening, ägd av dess medlemmar. Genom SGBC håller vi oss uppdaterade inom området som rör miljöcertifiering och kan också erbjuda tjänster som miljösamordnare enligt Miljöbyggnad. Vi verkar då som ett nav som sammanställer de uppgifter som krävs för en certifiering av fastigheten enligt Miljöbyggnad.

Certifiering enligt Miljöbyggnad är särskilt utformat för den svenska byggmarknaden och baseras på svenska bygg- och myndighetsregler. Med vår kunskap skall vi göra det möjligt att hitta rätt fokus i certifieringsprocessen för varje enskild fastighet.