Installationsamordning

Hyresgästanpassningar kräver ofta begränsade tidplaner och korta beslutsvägar.
VCON har skapat en modell för att uppnå fungerande installationsentreprenader vid denna typ av projekt. En modell som har använts vid ett 50-tal tillfällen till kundens och hyresgästens belåtenhet.
Modellen bygger på att vi som konsulter fungerar som beställarens förlängda arm, från idé till förvaltning.