Sörse, Varberg

Nybyggnad av bostadsrätter i Varberg, 2 st hus med totalt 43 lägenheter.
Kravet var att projektera för att uppnå specifik energianvändning var 45 kWh/m² Atemp.
VCON har projekterat ventilationsinstallationer.

Publicerades 2015-06-27