Kvillebäcken Lott K1 och K2

Nybyggnad av hyresrätter (K1) och bostadsrätter (K2) i Göteborg, 8st hus med totalt 200st lägenheter, en förskola och några butiker.
Ventilationssystemen är av typen FTX. Specifik energianvändning var 60 kWh/m² Atemp.
VCON har projekterat samtliga VVS-installationer.

Publicerades 2015-06-26