Kvalitets- & miljöpolicy

– Vi säkrar våra kunders uttalade och underförstådda behov.
– Vi uppfyller de krav enligt lagar och förordningar som berör vår verksamhet.
– Vi eftersträvar att samtliga projektörer inom företaget har god kännedom om samtliga VVS-discipliner.
– Vi bedriver vår verksamhet så rationellt och felfritt som möjligt.
– Vi förbättrar ständigt vårt kvalitets- och miljöledningssystem.
– Vi eftersträvar minskning av våra kunders och vår egen miljöpåverkan.