Arbetsmiljöpolicy

– Vi uppfyller kraven i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna.
– Ansvaret är skriftligt dokumenterat samt väl förankrat i organisationen.
– Vi verkar för en sund arbetsmiljö omfattande psykisk, fysisk och social miljö.
– Alla medarbetare medverkar aktivt i arbetsmiljöarbetet.