Kv Kaptenen

2014 – VCON har projekterat ventilationsinstallationer för nybyggnad av 57st hyresrätter i Kviberg, Göteborg i sex våningar. Ventilationssystemen var av typen till- och frånluftssystem med värmeväxling via plattväxlare. Fastigheten stod klar i maj 2015.

Publicerades 2015-07-09