Vår affärsidé

VCON VVS-konsult AB
– som fristående opartiskt företag erbjuda bred professionell VVS-teknisk rådgivning.
– vara kunden behjälplig genom byggprocessens samtliga skeden, från utredningsskedet till förvaltningsskedet.

Vår filosofi
Varje kund är unik.
Därför ser vi till att informationens struktur och omfattning ställs i relation till kundens behov.

Varje anläggning är unik.
Därför skall kundens krav och önskemål tillsammans med vår kompetens skapa underlag för rätt teknisk lösning.