Medarbetaren

VCONs viktigaste resurs
VCON är en trygg och attraktiv arbetsgivare som sätter medarbetaren främst. Det är viktigt att var och en får känna att man kan vara med och påverka företagets utveckling.

Att anställa personer som passar väl in i företagets struktur är något som vi sätter storvikt på vid nyrekryteringar. 

VCON har sedan starten 1998 haft turen att anställa medarbetare som är ambitiösa och engagerade båda i projekten men även hur företaget utvecklas i stort.

På VCON arbetar vi mycket med att utveckla kompetensen genom interna utbildningar och externa kurser. Förutom att vi skall ha rätt kompetens till dom uppdrag vi åtar oss så sätter vi även stor vikt på att varje medarbetare skall kunna kommunicera rätt i projekt. Begrepp som engagemang och social kompetens är något som kännetecknar VCON.

VCON satsar även mycket på sociala aktiviteter och sammanhållningen är en viktig del för vår utveckling och trivsel.