Data/IT

I stort sett hela vår produktion av handlingar utförs med datorstöd.
Samtliga producerade handlingar är i enlighet med vårt kvalitetssystem spårbara, genom redovisade filnamn med sökvägar.

CAD
Vi producerar ritningar i AutoCAD med hjälp av applikationen MagiCAD som skapar 3-dimensionella modeller och innehåller även beräkningsmoduler med vilka vi har möjlighet att dimensionera, balansera, ljudberäkna och optimera VVS-systemen.

Övriga dokument
Samtliga dokument såsom brev, tekniska beskrivningar, ritningsförteckningar etc. upprättas i Word. Våra kalkyler utförs i Sektionsdata.
Energiberäkningar utförs i VIP Energy samt i IDA ICE där vi även gör klimatberäkningar.
De flesta av våra övriga beräkningar utförs i Excel.

Kommunikation
Vi finns alltid anträffbara via e-post eller telefon.

Datasäkerhet
Våra dokument och serverprogramvaror säkerhetskopieras
1 gång/dygn. Media för säkerhetskopiering förvaras utanför kontoret. Våra datorsystem har brandvägg och genomsöks dagligen för att undvika datavirus.

Digitalt material arkiveras i två exemplar, varav ett exemplar förvaras utanför kontoret.