Eklanda servicelägenheter

Nybyggnad av servicehus i Eklanda, Mölndal.
VCON har projekterat VVS-installtioner.

Publicerades 2015-06-22