Tölö Ängar

Nybyggnad av gruppbostäder i Kungsbacka. Hyreshuset omfattar 3 våningar med totalt 24 lägenheter. VCON har projekterat samtliga VVS- & styrinstallationer.

Dr Westrings gata 12-14,

Ombyggnad av bef. kontors- & utställningslokaler till lägenheter belägna i Guldheden, Göteborg. Total bruttoarea: ca 2.400 m² VCON har upprättat […]