Drift och underhåll

I de flesta byggnader sker löpande förändringar. Verksamheter ändras, väggar flyttas, tillbyggnader adderas.

De tekniska systemen optimeras dock sällan vid förändringar av byggnaden.
Detta medför ofta dåligt fungerande system, med förhöjda energikostnader, försämrad komfort och klagomål som följd.

För att hjälpa våra kunder att komma till rätta med denna typ av problem erbjuder vi följande praktiska och teoretiska tjänster.

Praktiska tjänster
– Inventeringar
– Funktionskontroller
– Driftoptimeringar
– Energianalyser
– Injusteringar
– Åtgärdsförslag
– OVK-besiktningar

Teoretiska tjänster
– Drift- och underhållsinstruktioner
– Riskanalyser
– Relationsritningar
– Manualer och anvisningar
– Utbildningar