Coop i Kungsbacka

Nybyggnad av ca 10200m² handelssyta för Coop Forum och Coop Bygg, beläget i Kungsbacka.

Fastigheten blir Nordens första handelsfastighet som uppfyller kraven för GreenBuilding, vilket innebär att energianvändningen i fastigheten är minst 25 procent lägre jämfört med gällande norm. Byggnaden beräknas andvända 73kWh/m² och år.

I byggnaden tillförs värme och komfortkyla via tilluften med variabelt luftflöde (VAV system). Allmän ventilation i lokalen sker via återluft med inblandning av uteluft för att uppfylla hygienkrav. Behovstyrdventilation beroende på belstning i lokalen.

VCON har projekterat samtliga VVS-installationer.

Publicerades 2015-06-24